|


Vă mulţumim că aţi ales să deveniţi partenerii noştri online. Mai jos puteţi descărca cele trei bannere de promovare ale hotline-ului sau cele doua badge-uri care conţin butonul de raportare. Puteţi opta, în funcţie de caracteristicile site-ului dumneavoastră, între a descărca banner-ul/badge-ul sau a implementa codul html în site. Recomandarea noastră este de a folosi a doua variantă, pentru o mai buna funcţionalitate.

Pentru alte dimensiuni ale bannere-lor vă rugăm să ne contactaţi la contact@safernet.ro.Codul html pentru bannerul Tabla

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" name="http://www.safernet.ro/tabla.swf" width="728" height="90" align="middle" id="http://www.safernet.ro/tabla.swf">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="movie" value="http://www.safernet.ro/tabla.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://www.safernet.ro/tabla.swf" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="728" height="90" name="http://www.safernet.ro/tabla.swf" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>

Codul html pentru bannerul Sageata

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" name="http://www.safernet.ro/sageata.swf" width="728" height="90" align="middle" id="http://www.safernet.ro/sageata.swf">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="movie" value="http://www.safernet.ro/sageata.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://www.safernet.ro/sageata.swf" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="728" height="90" name="http://www.safernet.ro/sageata.swf" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>

Codul html pentru bannerul Cosul

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" name="http://www.safernet.ro/cosul.swf" width="728" height="90" align="middle" id="cosul.swf">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="movie" value="http://www.safernet.ro/cosul.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://www.safernet.ro/cosul.swf" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="728" height="90" name="cosul.swf" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>Codul html pentru badge 125x170

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" name="http://www.safernet.ro/Banners/Safernet-125x170.swf" width="125" height="170" align="middle" id="Safernet-125x170.swf">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="movie" value="http://www.safernet.ro/Banners/Safernet-125x170.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://www.safernet.ro/Banners/Safernet-125x170.swf" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="125" height="170" name="Safernet-125x170.swf" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>Codul html pentru badge 208x282

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" name="http://www.safernet.ro/Banners/Safernet-208x282.swf" width="208" height="282" align="middle" id="Safernet-208x282.swf">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="movie" value="http://www.safernet.ro/Banners/Safernet-208x282.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://www.safernet.ro/Banners/Safernet-208x282.swf" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="208" height="282" name="Safernet-208x282.swf" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>